Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Cont abonat Creare cont nou
Soft Legislativ Legis PLUS Business. Aveti la dispozitie toata baza de date legislativa din Monitorul Oficial plus sute de modele de contracte, cereri si acte, alaturi de toate Codurile din Romania si legislatia europeana la zi!
Portal actualizat la 30 Ianuarie 2023 Un produs marca Rentrop&Straton

Modificari legislative privind Legea nr. 78/2018 si Legea nr. 80/2018

Raspuns oferit de Portal Institutii Publice
Portal Institutii Publice
contabil
I. In Monitorul Oficial nr. 276/28.03.2018 a fost publicata Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala.
Acest act normativ se aplica personalului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice aplicabile anterior intrarii in vigoare a prezentei legi. 
 
Potrivit Legii nr. 78/2018 se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala incasate in temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de munca in vigoare la data platii acestor drepturi, sume considerate a fi incasate nelegal si pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control, a unor prejudicii.
Se exonereaza de la plata si impozitul pe venit, contributiile sociale si obligatiile fiscale accesorii drepturilor de natura salariala prevazute la art. 1 alin. (1), consecinta a constatarii Curtii de Conturi sau a altor structuri/institutii cu atributii de control, a unor prejudicii, atat pentru salariati, cat si pentru angajatorii acestora.  

ATENTIE! Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevazute la art. 1 alin. (1), nu se restituie. 
La data intrarii in vigoare a acestei legi, inceteaza plata de catre personalul prevazut la art. 1 a sumelor reprezentand venituri de natura salariala, pentru care Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control au constatat ca au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum si orice forma de recuperare a acestora.
Ordonatorii principali de credite au obligatia de a recalcula salariul de baza si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la art.1 aferente lunii in care intra in vigoare Legea nr.78/2018, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate in mod necuvenit de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control.
 
II. Tot, in data de 28 martie, Presedintele Romaniei a promulgat Legea nr. 80/2018 prin care s-a adoptat cu modificari si completari Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 

Cele mai importante amendamente aduse ordonantei in discutie vizeaza: 

a) acordarea unor cresteri salariale, prin completarea articolul 10, cu dispozitii care stabilesc ca, personalul civil din cadrul institutiilor publice de spectacole sau concerte aflate in subordinea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care nu a beneficiat de majorari salariale potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 137/2017, beneficiaza incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, de majorarea cuantumului brut al salariului de baza stabilit potrivit art. II alin. (2) lit. e) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevad o majorare cu cu 20% a cuantumului brut al salariilor de baza pentru aceasta categorie de personal; 

b) acordarea, in mod similar, si pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala a drepturilor stabilite prin prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

Astfel, si aceasta categorie de personal va beneficia de diferentele de drepturi salariale pentru personalul didactic din invatamantul de stat, pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, stabilite prin hotarari judecatoresti ramase definitive pana la data intrarii in vigoare a acestei legi. 
Drepturile banesti cuvenite, se platesc din fondurile institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala de la bugetul de stat.
Atentie! Pentru personalul pensionat, aceste drepturi salariale suplimentare se platesc intr-o singura transa.

c) extinderea aplicarii prevederilor Legii concediului paternal nr. 210/1999 si personalului militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala. 

ATENTIE! Sumele reprezentand indemnizatia de concediu paternal acordate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, provenite din debite in baza unor titluri executorii, nu se mai incaseaza.

d) se extind situatiile de exceptie de la regula interdictiei achizitionarii de masini, astfel, este permisa:
- inchirierea de autoturisme pentru organizarea vizitelor oficiale si de stat ale delegatiilor straine in Romania, precum si inchirierea de autoturisme, pe plan local, necesare pentru deplasarea delegatiilor oficiale si de insotire ale Romaniei in strainatate;
- achizitiile destinate realizarii actiunilor si activitatilor specifice institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

e)  pentru evitarea oricaror confuzii ce pot fi sanctionate de Curtea de Conturi, in cuprinsul proiectului de act normativ se precizeaza in mod exact ca prevederile privind suspendarea ocuparii posturilor prin concurs de la art. 14 alin. (1) nu se aplica institutiilor publice locale definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

f) Totodata, legea a mai fost completata cu exceptii de la regula instituita la art. 14 alin.(1), exceptii care vizeaza: 
- unitatile de invatamant preuniversitar, institutiile de invatamant superior si institutele de cercetare, care pot organiza concursuri pentru personalul didactic si de cercetare.
- institutiile din cadrul autoritatii judecatoresti, Administratia Nationala a Penitenciarelor si Serviciile Publice de Ambulanta pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantarii acestora, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget.
- se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului, indiferent de data vacantarii acestora, cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget, prin Memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecarei Camere a Parlamentului.”  

g) s-au adus modificari Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, stabilindu-se urmatoarele: 
- modificarea art. 11 alin.(1) in sensul introducerii personalului institutiilor de interes local printre categoriile de institutii ale caror salarii de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
- modificarea art. 38 alin.(3) lit.d) stabilind ca, prin exceptie de la lit. a), incepand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul didactic din unitatile/ institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, inclusiv unitatile conexe, precum si personalul din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6).
- alte modificari salariale aferente unor categorii de personal.
 
De retinut! Dispozitiile cuprinse in Legea nr. 80/2018 vor produce efecte de la data intrarii sale in vigoare conform art. 78 din Constitutia Romaniei, republicata, respectiv in 3 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 276 din 28.03.2018. 

 
29 Mar 2018

x